Công trình thi công mái lấy sáng nhà xe và tầng hầm bệnh viện Nhi Đồng 3

Công trình thi công mái lấy sáng nhà xe và tầng hầm bệnh viện Nhi Đồng 3

Công trình thi công mái lấy sáng nhà xe và tầng hầm bệnh viện Nhi Đồng 3

Công trình thi công mái lấy sáng nhà xe và tầng hầm bệnh viện Nhi Đồng 3

Số lượng : 6000m2

Độ dày : 6mm

Loại : Đặt ruột

Màu sắc : Tosca

Chủ Đầu Tư : Bộ Y Tế TP.HCM

Triển khai : Tổng CTY CC1- CTCP , CTY VIỆT SƠN , CTY SƠN BĂNG

 

Bệnh viện nhi đồng 3

Bệnh viện nhi đồng 3

Bệnh viện nhi đồng 3

Bệnh viện nhi đồng 3

Bệnh viện nhi đồng 3

Bệnh viện nhi đồng 3

Bệnh viện nhi đồng 3

Bệnh viện nhi đồng 3

 

Chia sẻ:
1