Vít bắn ron cao su

Vít bắn ron cao su

Vít bắn ron cao su

Chi tiết Vít bắn ron cao su

  • Vít bắn ron cao su
  • Giá : Liên hệ
  • Lượt xem: 1106
  • Vít bắn ron cao su dùng để bắn cố định các tấm lợp lấy sáng polycarbonate khi thi công, vít sẽ giúp chống thấm giột mà không cần phải bắn thêm keo vì đã có lớp ron cao su dày

  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Vít bắn ron cao su dùng để bắn cố định các tấm lợp lấy sáng polycarbonate khi thi công, vít sẽ giúp chống thấm giột mà không cần phải bắn thêm keo vì đã có lớp ron cao su dày

Sản phẩm liên quan

1